CBHO 2022/071.4

Bestreden beslissing:

Verzoeker vraagt om herziening van de uitspraak van het CBHO van 26 mei 2021 in zaak nr. 2021/010.

Er is nog geen uitspraak, deze zaak is in behandeling.