CBHO 2022/073/CBE

Bestreden beslissing:

Verzoeken van appellant om toetsen in het studiejaar 2021-2022 online te mogen maken zijn door de  deelexamencommissie domein Technology, Water & Environment van de HZ University of Applied Sciences afgewezen.

Het CBE heeft het hiertegen door appellant ingestelde administratief beroep gedeeltelijk ongegrond verklaard. Hiertegen heeft appellant beroep bij het CBHO ingesteld.   

Deze zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak.