CBHO 2022/075/CBE

Bestreden beslissing:

De examencommissie BDK-HRM van de Academie voor HRM en Bedrijfskunde van Avans Hogeschool heeft een verzoek van appellant om herbeoordeling dan wel extra herkansing van de toets HBBD H06 STA Stage afgewezen.
Het CBE heeft hiertegen door appellant ingestelde administratief beroep ongegrond verklaard.
Hiertegen heeft appellant beroep bij het CBHO ingesteld.
 

Deze zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak.