CBHO 2022/076.6/CBE

Bestreden beslissing: 

De examencommissie ESL van de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft het cijfer voor het door appellante afgelegde deeltentamen minithesis, onderdeel van het tentamen, Research and Writing Skills, ongeldig verklaard. Het CBEe heeft het hiertegen door appellante ingestelde administratief beroep niet ontvankelijk verklaard. Hiertegen heeft appellante beroep bij het CBHO ingesteld.  

Deze zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak.