CBHO 2022/078/CBE

Bestreden beslissing: 

De examinator van het vak Literatuur en Beeldcultuur heeft het onderzoeksverslag van appellante met het cijfer 4 beoordeeld. Het cbe van de Vrije Universiteit heeft het hiertegen door appellante ingestelde administratief beroep gegrond verklaard, de beoordeling vernietigd en de examinator opgedragen het werk dat appellante op 29 augustus 2021 heeft ingeleverd of had willen inleveren binnen twee weken te beoordelen. Hiertegen heeft appellante beroep bij het CBHO ingesteld.

Deze zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak.