CBHO 2022/080.6/CBE

Bestreden beslissing:

De examencommissie CMD-COM van de Avans Hogeschool heeft een werkstuk van appellante wegens plagiaat de score niet beoordeelbaar gegeven. Hangende het hiertegen door appellante ingestelde administratief beroep hebben de examencommissie en appellante een schikking bereikt. Het college van beroep voor de examens heeft geen beslissing op het administratief beroep genomen en geweigerd appellante een proceskostenvergoeding toe te kennen. Hiertegen heeft appellante beroep bij het CBHO ingesteld. 

Deze zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak.