CBHO 2022/081

Bestreden beslissing:

Appellant heeft beroep ingesteld bij het CBHO. Het beroep gaat over de weigering van Hogeschool Inholland om betaald collegegeld te restitueren.  

Deze zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak.