CBHO 2022/092/CBE

Bestreden beslissing:

De examencommissie van de opleiding Social Work van de Hogeschool van Amsterdam heeft de toetsing van het assessment jaar 2 aangepast en appellante in het studiejaar 2021 2022 tweemaal de gelegenheid geboden om een portfolio in te leveren en een assessment af te leggen. Het college van beroep voor de examens heeft het hiertegen door appellante ingestelde administratief beroep gegrond verklaard en de examencommissie opgedragen tot een herbeoordeling van het op 20 augustus 2020 afgenomen assessment. Hiertegen heeft appellante beroep bij het CBHO ingesteld. 

Deze zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak.