CBHO 2022/093

Bestreden beslissing:

Het college van bestuur van de RUG heeft zich onbevoegd verklaard om kennis te nemen van een bezwaar van appellant tegen beperking van de toegang tot de universiteitsbibliotheek. Hiertegen heeft appellant beroep bij het CBHO ingesteld.  

Deze zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak.