CBHO 2022/095/CBE

Bestreden beslissing:

De examencommissie Instituut voor Communicatie, Media & IT van de Hanzehogeschool Groningen heeft een verzoek van appellant om ontheffing van de instapvoorwaarden voor stage afgewezen en appellant medegedeeld geen reden te hebben om te twijfelen aan de kwaliteit van de wiskundetoets. Het college van beroep voor de examens heeft het hiertegen door appellant ingestelde administratief beroep niet-ontvankelijk verklaard. Hiertegen heeft appellant beroep bij het CBHO ingesteld.

Deze zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak. 

Zittingsdatum: vrijdag 26 augustus 2022.