CBHO 2022/096

Bestreden beslissing:

De wetenschappelijk directeur van het Zernike Instituut heeft geweigerd appellant een beurs te verstrekken voor deelname aan de masteropleiding Nanoscience. Het college van bestuur van de Rijkuniversiteit Groningen heeft zich onbevoegd verklaard om van het hiertegen door appellant gemaakte bezwaar kennis te nemen. Hiertegen heeft appellant beroep bij het CBHO ingesteld.  

Deze zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak.