CBHO 2022/097/CBE

Bestreden beslissing:

De examencommissie van Fontys University of Applied Sciences Mechatronics heeft geweigerd appellant toestemming te geven om met zijn stage te beginnen. Het college van beroep voor de examens heeft het hiertegen door appellant ingestelde administratief beroep gegrond verklaard, de beslissing van de examencommissie vernietigd en bepaald dat de examencommissie een nieuwe beslissing neemt. Hiertegen heeft appellant beroep bij het CBHO ingesteld.      

Deze zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak.