CBHO 2022/098.5

Bestreden beslissing: 

Appellant is namens het college van bestuur van de Universiteit Utrecht een rangnummer toegekend in het kader van de decentrale selectieprocedure voor de bacheloropleiding Geneeskunde. 
Het college van bestuur heeft het hiertegen door appellant gemaakte bezwaar ongegrond verklaard.
Hiertegen heeft appellant beroep bij het CBHO ingesteld.
 

Deze zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak.

Zittingsdatum: donderdag 25 augustus 2022