CBHO 2022/103/CBE

Bestreden beslissing:

Appellant is een cijfer toegekend voor de opdracht ‘Individual marketing & supply chain report’ van het vak ‘Marketing Research and Supply Chain Management’. Het college van beroep voor de examens van de Universiteit Maastricht heeft het hiertegen door appellant ingestelde administratief beroep ongegrond verklaard. Hiertegen heeft appellant beroep bij het CBHO ingesteld.     

Deze zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak.