CBHO 2022/106.5

Bestreden beslissing:

Namens het college van bestuur van de Universiteit van Amsterdam is een verzoek van appellante om voor de bacheloropleiding Biologie te worden ingeschreven, afgewezen. Het college van bestuur heeft het hiertegen door appellante gemaakte bezwaar ongegrond verklaard. Hiertegen heeft appellante beroep bij het CBHO ingesteld. 

Deze zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak.

Zittingsdag: maandag 12 september 2022