2022/110.5

Bestreden beslissing:

Appellant is medegedeeld dat hij een 2,5 behaald voor de cognitieve toets van de toelatingsprocedure voor de verkorte bacheloropleiding Tandheelkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen en dat hij daarmee niet tot de opleiding is toegelaten. Het college van bestuur heeft het hiertegen door appellant gemaakte bezwaar ongegrond verklaard. Hiertegen heeft appellant beroep bij het CBHO ingesteld.

Deze zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak.

Zittingsdag woensdag 21 september 2022