CBHO 2022/112

Bestreden beslissing:

Namens het college van bestuur van Tilburg University is appellante medegedeeld dat haar verblijfsvergunning zal worden geregistreerd bij de IND. Het college van bestuur heeft het hiertegen door appellante gemaakte bezwaar ongegrond verklaard. Hiertegen heeft appellante beroep bij het CBHO ingesteld.  

Deze zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak.