CBHO 2022/114

Bestreden beslissing:

Namens het college van bestuur van de Vrije Universiteit Amsterdam is appellante het rangnummer 595 toegekend in het kader van de decentrale selectie voor toelating tot de bacheloropleiding Geneeskunde voor het studiejaar 2022-2023. Het college van bestuur heeft het hiertegen door appellante gemaakte bezwaar ongegrond verklaard. Hiertegen heeft appelante beroep bij het CBHO ingesteld.    

Deze zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak.