CBHO 2022/115/CBE

Bestreden beslissing:

De examencommissie bachelor Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Utrecht heeft een verzoek van appellante afgewezen om tentamens thuis op haar 34 inch ultrawide beeldscherm te mogen afleggen. Het college van beroep voor de examens heeft het hiertegen door appellante ingestelde administratief beroep gegrond verklaard, de beslissing van de examencommissie vernietigd, de gevolgen van die beslissing in stand gelaten, de examencommissie opgedragen het aanvullende verzoek van appellante om op de campus op een 43-inch beeldscherm tentamens te mogen afleggen door te sturen naar het bevoegde orgaan en bepaald dat binnen zes weken een beslissing op het aanvullende verzoek moet worden genomen. Hiertegen heeft appellante beroep bij het CBHO ingesteld.     

Deze zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak.