CBHO 2022/116/CBE

Bestreden beslissing:

Appellante is het cijfer 5 toegekend voor het vak SL4245 Schoolpracticum Basis Techniek aan de Technische Universiteit Delft. Het college van beroep voor de examens heeft het hiertegen door appellante ingestelde administratief beroep ongegrond verklaard. Hiertegen heeft appellante beroep bij het CBHO ingesteld.  

Deze zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak.