CBHO 2022/121/CBE

Bestreden beslissing:

Op het verzoek om toelating tot de master Clinical Psychology is afwijzend beslist.
Het CBE van de Universiteit Utrecht heeft het administratief beroep tegen die beslissing ongegrond verklaard.
Tegen de beslissing van het CBE heeft appellant beroep ingesteld bij het CBHO 
 

Deze zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak.