CBHO 2022/153.5/CBE

Bestreden beslissing:

Namens het instellingsbestuur van Hogeschool Inholland is appellant een bindend negatief studieadvies voor de bacheloropleiding Civiele Techniek gegeven. Het college van beroep voor de examens heeft het hiertegen door appellant ingestelde administratief beroep ongegrond verklaard. Hiertegen heeft appellant beroep bij het CBHO ingesteld.  

Deze zaak is behandeling, er is nog geen uitspraak.