CBHO 2022/154/CBE

Bestreden beslissing:

Namens het instellingsbestuur van de Universiteit van Amsterdam is het verzoek van appellant tot toelating tot de masteropleiding Public International Law afgewezen. Het college van beroep voor de examens heeft het hiertegen door appellant ingestelde administratief beroep ongegrond verklaard. Hiertegen heeft appellant beroep bij het CBHO ingesteld. 

Deze zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak.