CBHO 2022/155.6/CBE

Bestreden beslissing:

Namens het instellingsbestuur van Saxion Hogeschool is appellant een bindend negatief studieadvies gegeven voor de opleiding Electrical & Electronic Engineering. Hangende het hiertegen door appellant ingestelde administratief beroep is die beslissing ingetrokken, waardoor appellant zijn studie in het studiejaar 2022-2023 kan voortzetten. Het college van beroep voor de examens heeft appellant een proceskostenvergoeding toegekend. Tegen de hoogte van de toegekende vergoeding heeft appellant beroep bij het CBHO ingesteld.

Deze zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak.