CBHO 2022/158.5/CBE

Bestreden beslissing:

Namens het instellingsbestuur van Hogeschool Inholland is appellante een bindend negatief studieadvies voor de bacheloropleiding Pedagogiek gegeven. Het college van beroep voor de examens heeft het hiertegen door appellante ingestelde administratief beroep ongegrond verklaard. Hiertegen heeft appellante beroep bij het CBHO ingesteld.

Deze zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak.