CBHO 2022/160/CBE

Bestreden beslissing:

De examencommissie van het Institute for Life Sciences and Chemistry van de Hogeschool Utrecht heeft een verzoek van appellant om een cum laude-vermelding op zijn getuigschrift afgewezen. Het college van beroep voor de examens heeft het hiertegen door appellant ingestelde administratief beroep ongegrond verklaard. Hiertegen heeft appellant beroep bij het CBHO ingesteld.   

Deze zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak.