CBHO 2022/162

Bestreden beslissing:

Namens het college van bestuur van Avans Hogeschool is een verzoek van appellant om toekenning van een Erasmus+-beurs afgewezen. Het college van bestuur heeft het hiertegen door appellant gemaakte bezwaar ongegrond verklaard. Hiertegen heeft appellant beroep bij het CBHO ingesteld.  

Deze zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak.