CBHO 2022/166/CBE

Bestreden beslissing:

De examencommissie van de Tilburg School of Economics and Management heeft appellante meegedeeld dat haar geen vrijstelling wordt verleend van de voor pre-masterprogramma’s geldende 100%-regel, dat zij zich niet mag herinschrijven voor het pre-masterprogramma waarvoor zij al ingeschreven is geweest en dat zij zich niet voor andere pre-masterprogramma’s mag inschrijven. Het college van beroep voor de examens heeft het hiertegen door appellante ingestelde administratief beroep ongegrond verklaard. Hiertegen heeft appellante beroep bij het CBHO ingesteld.  

Deze zaak is in behandeling, er is nog geen uitspraak.