945 zaken

Vul zoekcriteria in

Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.

Periode

Vul hier een start- en/of einddatum als volgt in: DD-MM-JJJJ.

U kunt hier een voortgang selecteren.

Zaak 2020/018/CBE

Bestreden beslissing: De examencommissie heeft namens het instellingsbestuur aan appellante een bindend negatief studieadvies ...

Zaak | 27-01-2020

Zaak 2020/015/CBE

Bestreden beslissing: Het beroepsproduct is door de examinator met een onvoldoende beoordeeld, de examencommissie heeft afwijzend ...

Zaak | 27-01-2020

Zaak 2020/016/CBE

Bestreden beslissing: De stage in het kader van de opleiding Engineering, specialisatie Engineering, Design and Innovation is ...

Zaak | 27-01-2020

Zaak 2019/014

Bestreden beslissing: Het studenten service Center heeft wegens het niet tijdig voldoen aan de betalingsverplichting geweigerd ...

Zaak | 24-01-2020

Zaak 2020/013/CBE

Bestreden beslissing: De examencommissie van de Tilburg Law School heeft namens de decaan aan appellant een bindend negatief ...

Zaak | 24-01-2020

Uitspraak in zaak 2019/195/CBE

BNSA, familieomstandigheden, studentendecaan, studieadvies, tweedejaarsvakken 2019/195/CBE, Hogeschool Inholland

Zaak | 23-01-2020

Zaak 2020/011

Bestreden beslissing: Op het verzoek om vergoeding van reiskosten in het kader van een c-schap Kindergeneeskunde is afwijzend ...

Zaak | 23-01-2020

Uitspraak in zaak 2019/200.1/CBE

2019/200.1/CBE, 2019/200/CBE, Hogeschool Van Hall Larenstein, BNSA, studieadvies, termijnoverschrijding, voorlopige voorziening

Zaak | 23-01-2020

Uitspraak in zaak 2019/200/CBE

2019/200/CBE, 2019/200.1/CBE, Hogeschool Van Hall Larenstein, BNSA, studieadvies, termijnoverschrijding, voorlopige voorziening

Zaak | 23-01-2020

Uitspraak in zaak 2019/125

Universiteit Utrecht, 2019/125, hardheidsclausule, instellingscollegegeldtarief

Zaak | 23-01-2020